TAKFOTSDETALJER
Takfoten är en del av husets utformning. Ska huset vara modernt eller klassiskt? 

Takfot utan utsprång

Takfot med snedställda brädor

GAVELSPETS
Hur vill du att gavelspetsen ska vara utformad, med trä, gesims eller med murade pannor.

Gavelspets med plåtavteckning

Gavelspets med gesims 

Gavelspets med murade pannor

BALKONGER

Balkonger

Fransk balkong

Klicka på bilden för fler balkonger

FASAD
Oftast är våra fasader putsade men vi har även hus med inslag av trä eller tegel.
Vi putsar med genomfärgat bruk, vilket innebär att det sista putslagret är i rätt kulör. 

Fasad med inslag av träpanel

YTTERTAK
Hur vill du att taket ska se ut, 1- eller 2-kupiga takpannor av betongpannor eller lertegel. 
Eller vill du att ha ett plåttak, papptak eller sedumtak. 

1-kupiga takpannor

Platta takpannor

2-kupiga pannor

Papptak

ENTRÉ
Entrén är ditt och dina gästers första möte med huset? Hur vill du att din entré ska vara? 

Klicka på bilden för fler entréer