Information om behandling av personuppgifter

Vid kontakter med Örementhus förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Besökaren kan frivilligt via vårt kontaktformulär lämna sina personuppgifter . Vid användning av kontaktformulär samlar Örementhus in följande personuppgifter:

Namn
Telefonnummer
E-post
Vanligtvis kan denna webbplats besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Örementhus. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Örementhus för vilket ditt ändamål gäller. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Örementhus att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss.

Vi använder även cookies för att förbättra upplevelsen för dig på vår webbplats. Läs mer här om cookies.