Fördelen med att välja att köpa ett typhus från Örementhus är för att våra framtagna typhus är yteffektiva, välplanerade och prisvära med en hög standardutrustning. Det innebär att vi har tagit fram ett hus där du får mycket hus för pengarna. Ofta utgår vi från ett typhus och optimerar denna utifrån din och din familjs livssituation. Det kan innebära att vissa innerväggar (ej bärande) flyttas för att göra vissa rum större eller mindre. Att anpassa och optimera en husmodell är inget som påför dig några extra kostnader för ritningsändringar.

Hos Örementhus finns det ingen nackdel med att välja ett typhus eftersom vi utan kostnad optimerar denna efter dina önskemål.

Har du egna idéer och skisser som du vill förverkliga dessa tillsammans med oss och vår arkitekt?
Vi vill tillsammans med dig skapa ditt framtida boende utformat efter dina idéer och förutsättningar.

1-Planshus

1½-Planshus