Naturliga material

Våra hus byggs en stomme av lättbetong. Väggarna är då byggda av ett homogent naturligt stenmaterial utan plaster och mineralull. Lättbetong har inga mätbara emissioner, miljön och inomhusmiljön är lika viktig för oss som för nästa generation.
En väggkonstruktion i lättbetong har inbyggda, slutna luftceller som stoppar luftströmmar igenom väggen. Det betyder att du slipper obehagligt drag inomhus och att du sparar pengar på att värmen inte försvinner ut genom väggen.
Lättbetongens täthet och värmeisolerande egenskaper innebär alltså att energiåtgången minskar och därmed även uppvärmningskostnaden.
Lättbetong är för övrigt ett material med stor värmetröghet som har förmåga att lagra värme, vilket innebär att väggarna håller värmen inne på vinterhalvåret och kylan ute på sommarhalvåret. Inomhusklimatet blir jämnt och behagligt året runt.

Sunt inomhusklimat
Lättbetong är ett oorganiskt material som är immun mot fukt-& mögelsvampar. Detta innebär att det inte finns några hälsorisker och framtida fukt-&mögelproblem. Ett sunt inomhusklimat är en av de stora fördelarna med att bygga ett hus i lättbetong, något som inte minst allergiker och astmatiker uppskattar. Eftersom väggarna byggs i ett homogent stenmaterial finns det inga plaster eller minerallull i väggarna. Väggar av lättbetong har inga mätbara emissioner.

Grundläggningen utförs som platta på mark. Uppvärmning sker med vattenburen golvvärme i kombination med värmepump eller fjärrvärme.

Snabbt montage
Bland lättbetongens övriga fördelar är värt att nämnas ett snabbt montage och därmed en kort byggtid. Vi kan bygga ditt hus på två olika sätt, antigen lösmurning eller montering av lättbetongelement. Att bygga med lättbetong innebär att man bygger med ett flexibelt byggsystem med minimalt underhåll, lång livslängd och god akustik.

Energikrav
Våra hus uppfyller energikraven enligt Boverket och BBR utan problem. Energimässigt är ett stenhus i lättbetong ett välisolerat hus som i framtiden kommer att medföra att din boendekostnad har låga driftskostnader.
Brandsäkert material
Lättbetong liksom andra stenväggar brinner inte, vilket innebär en hög brandtrygghet. Kolla med just ditt försäkringsbolag om du får bättre försäkringspremie, just med hänsyn till materialets brandsäkerhet. 

Örementhus miljöpolicy
Allt byggande förbrukar resurser och är alltid ett ingrepp i naturen. Därför är det viktigt att inriktningen på vår produktion anpassas till samhällets önskemål om en långsiktigt hållbar utveckling. Vi skall utgå från människan och platsen. Vi skall hushålla med resurser och använda sunda material och beprövad teknik för att nå målet.